Prometni informacijski center MOK - Avtobusni promet v občini Koper
Izberi

Z izbiro avtobusnega postajališča se vam v tabeli prikažejo naslednje informacije:

(Št. proge) številke prog, ki se ustavljajo na izbranem postajališču
(Proga) imena prog, ki se ustavljajo na izbranem postajališču
(Naslednji odhodi) informacija o točnem času odhoda naslednjih avtobusov z izbranega postajališča.
©2015 Harpha Sea, d.o.o. Koper